Disclaimer Vlooien.help

De informatie op Vlooien.help is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon, huisdier of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie, die van hun huisdier of die van anderen.

Gebruik van informatie

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Vlooien.help door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.
Vlooien.help en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Vlooien.help, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Vlooien.help wordt verwezen.